Przejdź do treści

Zakład Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Puławach ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w monitorowaniu fenologiczno-rolniczych warunków stacjonowania pasiek.

Wypełnienie ankiety zajmie mniej niż 20 minut. Państwa odpowiedzi będą opracowywane z zastosowaniem metod statystycznych i publikowane w literaturze popularno-naukowej i naukowej oraz materiałach informacyjnych przeznaczonych dla pszczelarzy.

Wartość takich danych (i opracowanych na ich podstawie materiałów) rośnie, kiedy pochodzą one od jak największej liczby respondentów z różnych regionów naszego kraju, dlatego bez Państwa pomocy takie opracowania nie będą mogły być realizowane.

Prosimy, w miarę możliwości, o kompletne wypełnienie ankiety. Serdecznie dziękujemy!.